foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory jest jedną z jednostek organizacyjnych SGGW, a jego powierzchnia wynosi około 1360 ha. Część gruntów położona jest w odległości 5 km od siedziby Uczelni (około 250 ha - Wilanów, Zawady), główna część (około 780 ha - Obory) w odległości 12 km, a najdalsza cześć (330 ha - Krobów, Kociszew) w odległości 55 km od siedziby Uczelni.
Grunty użytkowane zajmują:

  • grunty orne 1038 ha,
  • stawy 22 ha (jeziora),
  • użytki zielone 93 ha,
  • sady 20 ha, lasy 43 ha,
  • pozostałe grunty 44 ha.

Zakład prowadzi działalność z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Najważniejsze kierunki działalności to produkcja mleka (stado docelowe 350 krów) o wydajności jednostkowej 9 tyś. litrów mleka oraz produkcja i przechowywanie ziemniaków przeznaczonych do wyrobu chipsów.
Na terenie Zakładu znajdują się pola doświadczalne z zapleczem socjalnym i dydaktycznym, gdzie istnieje możliwość prowadzenia prac badawczych i doświadczalnych, praktyk i ćwiczeń terenowych dla studentów oraz zajęć dydaktycznych i przygotowywania prac naukowych z zakresu prowadzonej działalności.